Роман Терещенко, бізнес-аналітик

Роман Терещенко. Кейс: Використання аналітики для реформування системи мотивації персоналу у фінансовій корпорації

Виклик:

Велика фінансова корпорація зіткнулася з проблемою зниження продуктивності та високою текучістю кадрів у своїх відділах продажу та обслуговування клієнтів. Незважаючи на конкурентні зарплати та традиційні бонуси, співробітники не відчували достатньої мотивації для досягнення високих результатів. Я, Роман Терещенко, був залучений для розробки нової системи мотивації, заснованої на аналізі даних про продуктивність та задоволеність працівників.

Процес реалізації:

  1. Збір та аналіз даних: Я почав з збору даних про поточну продуктивність співробітників, історії бонусів, а також провів опитування серед персоналу для оцінки їхнього задоволення роботою та системою мотивації.
  2. Аналітичне моделювання: Використовуючи методи статистичного аналізу та машинного навчання, я створив модель, яка дозволила ідентифікувати ключові фактори, що впливають на продуктивність та задоволеність співробітників.
  3. Розробка нової системи мотивації: На основі отриманих інсайтів була розроблена нова система мотивації, яка включала не тільки фінансові стимули, але й можливості для кар’єрного зростання, гнучкий графік роботи та програми визнання досягнень.
  4. Тестування та впровадження: Перед повномасштабним впровадженням нова система була випробувана в декількох пілотних відділах. Аналіз результатів тестування дозволив внести необхідні корективи перед розгортанням системи на всю корпорацію.

Результати:

  • Вже через три місяці після впровадження нової системи мотивації спостерігалося значне зростання продуктивності на 35% та зниження текучки кадрів на 25%.
  • Задоволеність персоналу роботою значно покращилася, що було підтверджено результатами опитувань.
  • Отримані інсайти дозволили керівництву корпорації краще розуміти потреби та очікування своїх співробітників, що сприяло покращенню корпоративної культури.

Висновок:

Цей кейс демонструє, як застосування аналітики даних може трансформувати систему мотивації персоналу, ведучи до вищої продуктивності та задоволеності працівників. Я, Роман Терещенко, підійшов до завдання комплексно, використовуючи дані для розробки індивідуалізованої та ефективної системи мотивації, що стала ключем до успіху фінансової корпорації.