Роман Терещенко, бізнес-аналітик

Роман Терещенко. Кейс: Підвищення ефективності виробничого процесу за допомогою аналітики

Виклик:

Виробнича компанія, спеціалізована на виготовленні електронних компонентів, зіткнулася з проблемою зниження продуктивності та зростання витрат на виробництво. Через нерівномірне навантаження на обладнання та відсутність оптимізованого планування робочих змін, компанія втрачала значні ресурси. Я, Роман Терещенко, був залучений для аналізу виробничих процесів і розробки стратегії оптимізації.

Процес реалізації:

  1. Аналіз поточної ситуації: Спочатку я зібрав і проаналізував дані про поточну продуктивність, використання обладнання, час простою та рівень дефектності продукції. Для цього використовувались інструменти аналітики даних та методи статистичного аналізу.
  2. Ідентифікація вузьких місць: Аналіз даних допоміг виявити ключові вузькі місця в процесі виробництва, включаючи нерівномірне навантаження на обладнання та неефективне розподілення робочої сили.
  3. Розробка оптимізаційних заходів: На основі аналізу, розробив комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності виробничого процесу. Це включало реалізацію системи lean manufacturing для мінімізації втрат, перерозподіл навантаження на обладнання та оптимізацію графіків роботи персоналу.
  4. Впровадження змін: Заходи були поступово впроваджені на виробництві, з постійним моніторингом та аналізом впливу змін на продуктивність та витрати.

Результати:

  • Завдяки оптимізації процесів продуктивність виробництва зросла на 25%.
  • Впровадження системи lean manufacturing допомогло знизити витрати на виробництво на 20% за рахунок зменшення втрат матеріалів та енергії.
  • Реорганізація робочих змін та оптимізація використання обладнання призвели до зниження часу простою на 30%.
  • Зменшення рівня дефектності продукції на 15% завдяки кращому контролю якості та рівномірному навантаженні на обладнання.

Висновок:

Цей кейс підкреслює значення аналітики та стратегічного планування у вирішенні виробничих проблем. Я, Роман Терещенко, успішно застосував свої знання та досвід у бізнес-аналітиці для оптимізації виробничого процесу, що призвело до значного підвищення продуктивності та зниження витрат. Цей кейс служить прикладом того, як точний аналіз даних та впровадження цілеспрямованих змін можуть трансформувати бізнес-операції та сприяти розвитку компанії.