Роман Терещенко, бізнес-аналітик

Роман Терещенко: вплив корупції та фінансового шахрайства на економічний розвиток

Економічний розвиток, підірваний високим рівнем корупції, стає виснаженим організмом, позбавленим необхідних поживних речовин. Експерт у галузі фінансових технологій Роман Терещенко пояснює, що корумпована система, переплетена в мережі влади та фінансів, не здатна забезпечити належне функціонування. Корупцію можна цілком вважати різновидом фінансового шахрайства, що створює дисбаланс в економіці, порушує її нормальний розвиток шляхом обману та крадіжки коштів. Аналітик пропонує на наочних прикладах розглянути, як закони попиту та пропозиції втрачають свою силу перед впливом грошей та влади.

Корупція та державна економіка: аналіз даних від Світового банку

Дані від Світового банку підтверджують разючі відмінності у добробуті та якості життя між країнами з високим та низьким рівнями корупції. Середній дохід у країнах, оповитих корупцією, становить лише третину від того, який мають держави з менш вираженими крадіжками у структурі влади.

Коментуючи результати численних світових досліджень Роман Терещенко констатує, що жодна країна не змогла повністю викорінити корупцію. Але при цьому в розвинених державах (Північна Америка, Західна Європа та Австралія) її рівень значно нижчий від того, який спостерігається в країнах з економікою, що розвивається (Індія, Мексика, Іран, Саудівська Аравія).

Які ж ознаки економіки, ураженої фінансовим шахрайством та корупцією? Експерт пропонує кожну з них розглянути окремо.

Завищені тарифи та тіньові угоди

До такого результату призводить так звана закулісна діяльність під час проведення угод, укладанні контрактів чи здійсненні економічних операцій. Експерт Роман Терещенко уточнює, що в цьому випадку йдеться про формування так званої монополії виконавців послуг. Вона досягається шляхом хабарництва корумпованим структурам і, як наслідок, – відсутністю конкуренції на ринку. Таких монополістів цілком можна назвати шахраями, тому що вони своїми незаконними діями досягають вигідного для себе результату, безперешкодно підвищуючи тарифи на послуги.

Відсутність інновацій як наслідок корупції

У контексті переважної корупції в правових системах судові рішення можуть піддаватися фальсифікації. Це якраз і викликає сумніви у потенційних інноваторів щодо захисту своїх винаходів через патентне законодавство. Аналітик пояснює: вони не можуть бути впевнені в тому, що їхню роботу не вкрадуть ті, хто користується зв’язками у владі. Країни, що розвиваються, зіткнувшись з такою ситуацією, часто змушені вдаватися до імпорту технологій, оскільки не мають можливості створювати власні інновації.

Тіньова економіка в дії

У країнах, де панує корупція, безліч малих підприємств вважають за краще уникати реєстрації свого бізнесу. Роман Терещенко зазначає, що такий підхід дає їм змогу ухилятися від оподаткування. У результаті доходи цих підприємств існують у паралельній економіці та залишаються невидимими для державних структур і не беруться до уваги при розрахунку загальнонаціонального ВВП. Такі практики також супроводжуються низьким рівнем заробітної плати та відсутністю соціальних гарантій для зайнятих у них людей.

Іноземні інвестиції не вливаються у незаконне середовище

Високий рівень корупції негативно впливає на приплив іноземних інвестицій та розвиток торгівлі в країні.

– Іноземні інвестори вважають за краще вкладати кошти в країни, де існує чесне та конкурентне бізнес-середовище. Саме тому вони обходять стороною регіони з високим рівнем корупції, – коментує Роман Терещенко.

Фінансове шахрайство та корупція: загрози для економічного розвитку – позиція Романа Терещенка

Бізнес-аналітик звертає увагу на те, що країни з високим рівнем корупції створюють благодатне підґрунтя для впровадження схем фінансового шахрайства. Як наслідок, виникає всебічна загроза для розвитку економіки. Роман Терещенко називає такі її наслідки:

  1. Економічні збитки. Масштабні фінансові шахрайські схеми можуть призвести до значних економічних втрат для держави, компаній та мешканців країни.
  2. Шахрайство підриває довіру до фінансових інститутів та ринків, що може призвести до паніки серед інвесторів та споживачів, яка цілком може призвести до кризи. 
  3. Легалізація грошей та фінансування тероризму. Частиною фінансових шахрайських операцій може бути легалізація грошей, одержаних від злочинної діяльності, або фінансування терористичних груп. Це створює загрозу для національної безпеки.
  4. Спостереження за фінансовими потоками. Фінансові шахрайські схеми можуть використовуватися для приховування грошових потоків, що ускладнює встановлення та припинення злочинних дій.

Загалом фінансове шахрайство та корупція створюють безліч загроз для національної безпеки та економічного розвитку. Роман Терещенко наголошує на тому, що такі злочинні дії послаблюють економіку, підривають довіру до фінансової системи та влади. А здатність держави контролювати фінансові потоки та протидіяти злочинності значно мінімізується.